Teatteri Ulpu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 20.11. klo 18.00 Studionäyttämöllä.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Ote yhdistyksen säännöistä:

”Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
  7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

 

Kokouksessa on läsnäolooikeus kaikilla ja äänioikeus 15 vuotta täyttäneillä yhdistyksen jäsenillä. 

Tervetuloa!

Teatteri Ulpu ry:n hallitus