Syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1.Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

8. Käsitellään muut asiat


Tule siis päättämään tulevan vuoden suunnitelmista, budjetista ja jäsenmaksusta! Myös uusi hallitus valitaan aina syyskokouksessa ja mukaan kaivataan aktiivisia teatterilaisia.

TERVETULOA!

Teatteri Ulpu ry:n hallitus